PATCH-AF studie

“Personalized approach using wearable technology for early
detection of Atrial Fibrillation” is een multicenter gerandomiseerd onderzoek welke zal worden uitgevoerd in de regio Amsterdam.

Doel

Het doel van de PATCH – AF studie is om te onderzoeken of screening op boezemfibrilleren door middel van continue hartritme monitoring bij personen van 65 jaar of ouder met een hoog risico op boezemfibrilleren leidt tot een hogere detectie van boezemfibrilleren ten opzichte van de huidige zorg in de huisartsenpraktijk.

Studiepopulatie

Personen die in aanmerking komen voor deelname:

  • zijn 65 jaar of ouder
  • hebben nog géén diagnose boezemfibrilleren
  • hebben een CHA2DS2VASc score > 3 (vrouwen) of > 2 (mannen)
  • hebben géén pacemaker of ICD
Studie opzet

Cluster gerandomiseerd onderzoek met controlegroep waarbij randomisatie op praktijk niveau zal plaatsvinden. Huisartspraktijken worden 1:1 gerandomiseerd in een interventie- en controlegroep.

Interventie

De interventie bestaat uit screenen op boezemfibrilleren. Deze screening bestaat zeven dagen continue hartritmemonitoring bij start van het onderzoek, na 1 jaar en na 2 jaar.

Controle

De controle huisartspraktijken continueren de huidige zorg.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat is het verschil in de incidentie van boezemfibrilleren na 3 jaar tussen de interventie- en controlepraktijken.

%d bloggers liken dit: