Nieuws en updates


December 2022

We hebben ons doel behaald!
+/- 400 mensen hebben meegedaan aan de 1e screening op boezemfibrilleren.
Het PATCH-AF onderzoeksteam wil alle deelnemers die dit mogelijk hebben gemaakt hartelijk bedanken.

Gelukkig nieuwjaar!

Maart 2023

Op dit moment zijn we bezig met de 2e ronde van het screenen op boezemfibrilleren. U heeft hier al aan meegedaan OF u ontvangt binnenkort een uitnodig voor deelname. Om een goed resultaat te krijgen is het voor het onderzoek van belang dat iedereen blijft mee doen tot aan het einde van het onderzoek. Helpt u ons ook mee aan een goed resultaat?